https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: dog

Entries for "dog":

ID Language Item Annotation Cognacy Classification Loan
152326. 'Are'are (Ma'asupa Village) kukui dog 7 A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern  
152528. 'Are'are (Waiahaa Village) dog   A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern  
34209. 'Auhelawa 'edewa   18 A:M:C:E:O:W:P:N:Suauic  
334149. 'Auhelawa ʔedewa   18 A:M:C:E:O:W:P:N:Suauic  
334335. 'Oyaoya waa     A:M:C:E:O:W:P:N:Suauic  
339984. ⁿDe’u vailai   7 A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands  
339985. ⁿDe’u kuli [ᵐb]   L A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands L
339986. ⁿDuᵐbea t̪o:ke ᵐb   92 A:M:C:E:O:C:R:N:S:Extreme Southern  
132222. Äiwoo kuli Probable Polynesian borrowing 7 A:M:C:E:O:T:Reefs-Santa Cruz L?
339981. ‘Aragùrɛ t̪o:ke ᵐb   92 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Xaracuu-Xaragure  
339982. ’Aekɛ xakot̪     A:M:C:E:O:C:R:N:Haekic  
339983. ’Avekɛ xakan   43 A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
167626. Acehnese asee   1 A:M:M:C:Acehnese  
109575. Agta ʔʌtu   1 A:M:P:N:N:C:I:Gaddangic  
3215601. Agutyanen kiro     A:M:Kalamian  
196342. Ai-Cham (Taiyang) tə2 m̥a1     TAI-KADAI:K:Kam-Sui  
288690. Ainu *sieta   49? TURKIC:Eastern  
305814. Aitchin (Orap) tamai   94 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
305815. Aitchin (Small Island) tamai   94 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
3228562. Aitutaki ūri expect 'ūri 7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
339951. Ajiø lova     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
339952. Ajiø t̪aua   45 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
281548. Akei βiriu   7, 75, 77, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:N:West Santo  
281550. Akei (Penantsiro) βiriu   7, 75, 77, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:N:West Santo  
281551. Akei (Tasiriki) βiriu   7, 75, 77, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:N:West Santo  
33958. Aklanon - Bisayan ʔá:yam   23 A:M:P:G:C:B:W:Aklan  
321695. Akolet mokoi   97 A:M:C:E:O:W:N:N:V:S:A:A:East Arawe  
300869. Alangan tito   49 A:M:P:North Mangyan  
305824. Alavas 1 ni-viɾi   7, 75, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
305825. Alavas 2 ni-viɾi   7, 75, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
305822. Alavas-Wowo (Wowo 1) ni-viɾi   7, 75, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
305823. Alavas-Wowo (Wowo 2) ni-viɾi   7, 75, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
33954. Ali ouŋ   43 A:M:C:E:O:W:N:S:Siau  
34114. Alune asu   1 A:M:C:C:C:E:S:N:T:A:N:Ulat Inai  
83204. Amahai asuro   1 A:M:C:C:C:E:S:N:P:E:S:U:H:Elpaputi  
118574. Amami ʔin   39 JAPONIC:R:A:Northern Amami-Okinawan  
34200. Amara ogoune   43 A:M:C:E:O:W:N:N:V:S:Amara  
281523. Ambae, East (Lolomatui) kiriu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
281525. Ambae, East (Lolsiwoi) kʷiriu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
281522. Ambae, East (Wailengi) kiriu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
281524. Ambae, West (Ngwatua) kʷiri   7, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
33955. Ambai (Yapen) fiawera     A:M:C:E:S:W:C:Y:Central-Western  
281554. Amblong βiriu   7, 75, 77, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:N:West Santo  
281616. Ambrym, North (Fonah) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
281615. Ambrym, North (Ranon) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
34035. Ambrym, South-East kuli[i]   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
281622. Ambrym, Southeast (Maat) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
281621. Ambrym, Southeast (Toak) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
34265. Amis (Central) wacu   1 A:E:Amis  
203232. Amis (Farang) wacuʔ   1 A:E:Amis  
203035. Amis (Fata'an) wacuʔ   1 A:E:Amis  
34235. Anakalang ahu   1 A:M:C:C:Bima-Sumba  
253902. Andio asu   1 A:M:C:E:S:Western  
319275. Andra mwiː dog 6 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
281673. Aneityum kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Aneityum L
34064. Anejom (Aneityum) kuri PN Loan 7 A:M:C:E:O:C:S:Aneityum L
339953. Anesù t̪aiki   92 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Xaracuu-Xaragure  
295890. Angavae (Dixon Reef) haᵐburman   10, 83 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
218643. Angkola asu   1 A:M:N:B:Southern  
218644. Angkola anjing   27 A:M:N:B:Southern  
337688. Ansus wona     A:M:C:E:S:W:C:Y:Central-Western  
326556. Anuki kedewa   18 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Anuki  
34168. Anuta korii Dog 7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
281567. Aore βiriu   7, 75, 77, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:N:West Santo  
281527. Apma kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
165888. Apma (Suru Kavian) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
165619. Apma (Suru Mwerani) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
34214. Aputai 'ahu   1 A:M:C:C:T:E:N:Wetar  
281571. Araki βiri   7, 75, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:N:West Santo  
122325. Araki (Southwest Santo) viri   7, 75, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:N:West Santo  
339955. Arʃa ørɛ kasamo   1 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
34202. Aria gemle   98 A:M:C:E:O:W:N:N:V:S:Bibling  
339954. Aro kara kasamo   1 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
313390. Arop miraŋ dog   A:M:C:E:O:W:N:N:V:Korap  
151919. Arosi (Oneibia Village) misu dog 56 A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal  
152124. Arosi (Tawatana Village) misu dog 56 A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal  
290708. Arta lappul     A:M:P:N:Arta  
34122. As     A:M:C:E:S:W:C:Raja Ampat  
200853. Asilulu asu   1 A:M:C:C:C:E:S:N:P:W:Asilulu  
34268. Asumboa kuli dog 7 A:M:C:E:O:T:U:Utupua  
34171. Atayal - C'uli' F69 (Bandai) huẓil   2 A:A:A:C'uli'  
190009. Atayal - C'uli' L04 (Mayrinax) huyil   2 A:A:A:C'uli'  
203624. Atayal - C'uli' L04 (Skikun) huyil   2 A:A:A:C'uli'  
76928. Atayal - Squliq F69 huzil   2 A:A:A:Squliq  
76929. Atayal - Squliq F69 hu-il   2 A:A:A:Squliq  
76930. Atayal - Squliq F69 hoyel   2 A:A:A:Squliq  
207202. Atayal - Squliq L04 hozil   2 A:A:A:Squliq  
33957. Atoni asu   1 A:M:C:C:T:E:West  
109758. Atta, Pamplona i:tu   49, 86 A:M:P:N:N:C:Ibanagic  
281581. Aulua na-kulih   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal L
305827. Aulua (Loxse Asolokh) na-kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
305828. Aulua (Loxse Lanfitfit) na-kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
305826. Aulua (Netimb) na-kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
320691. Avau mɔkɔi hs 97 A:M:C:E:O:W:N:N:V:S:A:A:East Arawe  
119598. Avava gabwir   10 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
296238. Avava (Bangaːsak) kaᵐʙʷir *kabwir 10 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
317875. Avava (Bangaːsak) gaᵐbʷɪr   10 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
317876. Avava (Bangaːsak) gaᵐbʷɪr   10 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
296058. Avava (Khatbol) ᵑgaᵐbɘr   10 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
292035. Avava (Timbibi) ᵑgaᵐbʷir   10 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
294626. Avava (Tisvel) kaᵐbʷir   10 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
323943. Avok (Avok) 162-101 æ-lipax   29 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
323944. Avok (Avok) 162-99 lipax   29 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
323951. Avok (Hokai) 162-97a lipax   29 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
323946. Avok (Hokai) 162-98 liðax   29 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
323950. Avok (Shiaf) lipaχə   29 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
318590. Awa pᵘoːpi dog   A:M:C:E:O:A:Western  
281572. Axamb lipax   29 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
281575. Axamb (Avok) na-lipax   29 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
323964. Axamb (Farun) 162-94 na-lipax   29 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
281574. Axamb (Maxbaxo) na-lipax   29 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
323965. Axamb (Small Island-Brisbane) 162-89 lipax   29 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
323967. Axamb (Small Island-Maliambur) 162-88 lipax   29 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
305793. ßatarxobu (Benut) nu-ɣoli   7, 84 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
305792. ßatarxobu (Gunwar) nu-ɣoli   7, 84 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
305791. ßatarxobu (Limsak) nu-ɣoli   7, 84 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
299860. Ayta Abellen aho   1 A:M:P:C:Sambalic  
300000. Ayta Ambala aho   1 A:M:P:C:Sambalic  
300126. Ayta Mag-anchi aho   1 A:M:P:C:Sambalic  
299128. Ayta Mag-antsi aho   1 A:M:P:C:Sambalic  
300546. Ayta Mag-indi asu   1 A:M:P:C:Sambalic  
339978. ᵐBelep t̪avia   45 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
339980. ᵐBoewe t̪aiki   92 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
339979. ᵐBonⁿde kuau   17 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
33959. Babatana vasi   51 A:M:C:E:O:W:M:N:S:Choiseul  
140912. Babatana (Avasö) səkki dog 11 A:M:C:E:O:W:M:N:S:Choiseul  
138014. Babatana (Katazi) vasi dog 51 A:M:C:E:O:W:M:N:S:Choiseul  
144685. Babatana (Lömaumbi) sekki dog 11 A:M:C:E:O:W:M:N:S:Choiseul  
149672. Babatana (Tunöe) vasi dog 51 A:M:C:E:O:W:M:N:S:Choiseul  
34204. Babuyan cito   49 A:M:P:B:Ivatan  
162625. Babuza Ts82 mato (1-1) 1 A:W:C:Favorlang-Babuza  
162626. Babuza Ts82 matō (2) 1 A:W:C:Favorlang-Babuza  
162627. Babuza Ts82 matu (1-2, 1-3) 1 A:W:C:Favorlang-Babuza  
162628. Babuza Ts82 malu (4, 5, 6) 9 A:W:C:Favorlang-Babuza  
162629. Babuza Ts82 malok (3a) 9 A:W:C:Favorlang-Babuza  
162630. Babuza Ts82 mado (7) 9 A:W:C:Favorlang-Babuza  
162631. Babuza Ts82 atu (3b) 1 A:W:C:Favorlang-Babuza  
162632. Babuza Ts82 montmhatu (3c), could be a mis-transcription of moutum hatu (lit., perhaps "dark dog", see (309) "dark"). Ref also montum sissa (3c) "evening" 1 A:W:C:Favorlang-Babuza  
281521. Baetora ɣiriu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
281520. Baetora (Narovorovo) ɣiriu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
281519. Baetora (Nasawa) xiriu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
281517. Baetora (Navenevene) xiriu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
281518. Baetora (Tam) ɣiriu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
234061. Bahonsuai dahu     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
129383. Bajo asu   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
162230. Bajo (Anaiwoi) asuʔ   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
160685. Bajo (Bajoe) asu   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
161140. Bajo (Boepinang) asu   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
161465. Bajo (Kaleroang) asu   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
160318. Bajo (Kayuadi) asu   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
159959. Bajo (Kolo Bawah) asu   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
161278. Bajo (Lakaramba) asu   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
161643. Bajo (Lakonea) asu   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
161827. Bajo (Langara Laut) ʔasu   1, 100 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
162004. Bajo (Lapulu) ʔasu   1, 100 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
160855. Bajo (Lauru) asu   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
162419. Bajo (Lemo Bajo) ʔasu   1, 100 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
162130. Bajo (Luwuk) asu   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
160996. Bajo (Moramo) ʔasu   1, 100 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
160134. Bajo (Padei Laut) asu   1 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
160499. Bajo (Pitulua) ʔasu   1, 100 A:M:G:S:S:Borneo Coast Bajaw  
281638. Baki kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Baki-Bierebo L
109942. Balangaw 'ʔaho   1 A:M:P:N:M:S:C:N:N:Balangaw  
313539. Bali-Vitu kaua dog 17 A:M:C:E:O:W:M:Bali-Vitu  
313540. Bali-Vitu kawa dog 17 A:M:C:E:O:W:M:Bali-Vitu  
34236. Baliledo asu   1 A:M:C:C:Bima-Sumba  
76898. Balinese cicing     A:M:Bali-Sasak-Sumbawa  
76899. Balinese ciciŋ     A:M:Bali-Sasak-Sumbawa  
320428. Baluan gamoː dog   A:M:C:E:O:A:E:Southeast Islands  
281578. Banam Bay (Burmbar) no-kəri   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal L
281579. Banam Bay (Lepaxsivir) no-kəri   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal L
281580. Banam Bay (Vartavo) no-kəri   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal L
33917. Banggai (W.dialect) asu   1 A:M:C:E:S:Eastern  
33918. Banggi āsu   1 A:M:P:G:Palawanic  
287556. Bangka Malay asuʔ   1 A:M:M:M:Malay  
34065. Banjarese Malay hadupan     A:M:M:M:Malay  
33919. Banoni bekeu   93 A:M:C:E:O:W:M:N:S:Piva-Banoni  
33920. Bantik kapuna   35 A:M:P:S:Southern  
182513. Bantoanon (Banton) iroq   21 A:M:P:G:C:B:Banton  
245327. Bao'an 保安语 noɢoi     MONGOLIC:E:Mongour  
34123. Bare'e asu   1 A:M:C:K:N:Pamona  
311117. Bariai kaua   17 A:M:C:E:O:W:N:N:N:Bariai  
104473. Barok wuluwun     A:M:C:E:O:W:M:N:Madak  
210630. Basay L04 wacu   1 A:E:N:Basay  
87430. Basay TsYM91 uatsu   1 A:E:N:Basay  
110126. Batak, Palawan kɨʔkɨng   30 A:M:P:G:Palawanic  
301561. Batangan idu   21 A:M:P:G:S:Buhid-Taubuid  
301562. Batangan lakian     A:M:P:G:S:Buhid-Taubuid  
301563. Batangan sobian     A:M:P:G:S:Buhid-Taubuid  
312499. Batuley tara   89 A:M:C:C:Aru  
151711. Bauro (Baroo Village) dog 58 A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal  
148393. Bauro (Haununu) aou dog 58 A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal  
151508. Bauro (Pawa Village) au dog 58 A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal  
316021. Bebeli mɛn     A:M:C:E:O:W:N:N:V:S:A:A:East Arawe  
34066. Belait asau   1 A:M:N:N:B:L:C:A  
146706. Bellona tokitoki dog   A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
33960. Berawan (Long Terawan) acoh   1 A:M:N:N:B:Berawan  
168146. Besemah anjing   27 A:M:M:M:Malay  
3239951. Betawi Malay (Tengahan dialect) anjiŋ     A:M:M:M:Malay  
3228982. Biak (Northern) rofan     A:M:C:E:S:W:C:Biakic  
191628. Biao (Shidong) mu3     TAI-KADAI:K:Kam-Sui  
197630. Biao Min (Dongshan) klu35     HMONG-MIEN:M:Mian-Jin  
281635. Bierebo (Bonkovia) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Baki-Bierebo L
281636. Bierebo (Burupika) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Baki-Bierebo L
281634. Bierebo (Tavio) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Baki-Bierebo L
281637. Bierebo (Yevali) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Baki-Bierebo L
281640. Bieria (Vowa) kuliu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii L
33961. Biga (Misool) ies     A:M:C:E:S:W:C:Raja Ampat  
217225. Bikol (Bisakol) ayam   23 A:M:P:G:C:B:C:Naga  
182830. Bikol (Buhinon) ʔaˈjam   23 A:M:P:G:C:B:Inland  
33962. Bikol (Naga City) ayam   23 A:M:P:G:C:B:C:Naga  
185597. Bikol (Rinconada) áyam   23 A:M:P:G:C:B:I:Iriga  
185598. Bikol (Rinconada) ido   21 A:M:P:G:C:B:I:Iriga  
110310. Bilaan, Koronadal ʔayɨm   23, 87 A:M:P:B:Blaan  
110492. Bilaan, Sarangani ʔayɨm   23, 87 A:M:P:B:Blaan  
131931. Biliau gaun   43 A:M:C:E:O:W:N:N:V:Bel  
313702. Biliau ɡoʔan dog 95 A:M:C:E:O:W:N:N:V:B:Astrolabe  
313703. Biliau ɡoʔon dog 95 A:M:C:E:O:W:N:N:V:B:Astrolabe  
107598. Bilibil gaun   43 A:M:C:E:O:W:N:N:V:Bel  
105947. Bilur apap   37 A:M:C:E:O:W:M:N:South New Ireland-Northwest Solomonic  
33929. Bima lako   5 A:M:C:C:Bima-Sumba  
33930. Bintulu asew   1 A:M:N:N:Bintulu  
110676. Binukid 'ʔasu   1 A:M:P:G:M:North  
319904. Bipi mwi dog 6 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
151305. Blablanga hmeke dog 65 A:M:C:E:O:W:M:N:S:S:Central  
150906. Blablanga (Ghove) hmeke dog 65 A:M:C:E:O:W:M:N:S:S:Central  
33931. Bobot yai   32 A:M:C:C:C:E:S:Bobot  
289182. Bola ligo     A:M:C:E:O:W:M:Willaumez  
34155. Bolaang Mongondow uŋkuʔ   20 A:M:P:G:G:Mongondowic  
300266. Bolinao aso   1 A:M:P:C:Sambalic  
247648. Bolyu tsu5     AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu  
33932. Bonerate oɓu   25 A:M:C:E:S:M:Tukangbesi-Bonerate  
34109. Bonfia yai   32 A:M:C:C:C:E:S:Masiwang  
174356. Bontok, Eastern aso   1 A:M:P:N:M:S:C:N:N:B:Bontok  
33951. Bontok, Guina-ang ʔásu   1 A:M:P:N:M:S:C:N:N:B:Bontok  
110860. Bontok, Guina-ang 'ʔasu   1 A:M:P:N:M:S:C:N:N:B:Bontok  
300406. Botolan Sambal aho   1 A:M:P:C:Sambalic  
187324. Bouyei (Wangmo) ma24     TAI-KADAI:K:T:Northern  
248007. Bugan (Manlong) tsau44     AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu  
247828. Bugan (Nala) tsau33     AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu  
76900. Bughotu iu   46 A:M:C:E:O:C:S:G:Bughotu  
76901. Bughotu aku   44 A:M:C:E:O:C:S:G:Bughotu  
33963. Buginese (Soppeng Dialect) asu   1 A:M:S:Bugis  
301102. Buhid ido   21 A:M:P:G:S:Buhid-Taubuid  
326923. Buhutu owayowa   17 A:M:C:E:O:W:P:N:Suauic  
319687. Bujan mweh dog 6 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
34110. Bukat asu   1 A:M:N:N:K:K:Muller-Schwaner ‘Punan'  
3211730. Bulalakawnon áyam   23 A:M:G:C:B:West  
33964. Buli fun   19 A:M:C:E:S:S:Southeast  
289369. Bulu bute   67 A:M:C:E:O:W:M:Willaumez  
34270. Buma kuli dog 7 A:M:C:E:O:T:Utupua-Vanikoro  
327109. Bunama ʔedewa   18 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Dobu-Duau  
131359. Bundu Dusun (Central Dusun) tasu   1 A:M:N:S:D:D:Central  
234217. Bungku dahu     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234440. Bungku (Landawe) dahu     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234575. Bungku (Routa) dahu     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234719. Bungku (Torete) dahu     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234902. Bungku (Tulambatu) dahu     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
235083. Bungku (Waia) dahu     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
204246. Bunun (Iskubun) ʔasuʔ   1 A:Bunun  
204036. Bunun (Takbanuaz) ʔasuʔ   1 A:Bunun  
203825. Bunun (Takituduh L04) ʔacuʔ   1 A:Bunun  
76921. Bunun F69, Southern ʔásuʔ   1 A:Bunun  
76922. Bunun F69, Southern atso   1 A:Bunun  
159706. Buol diuk     A:M:P:G:G:Gorontalic  
305831. Burmbar no-kri   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
305830. Burmbar (Fartavo) no-kri   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
33965. Buru [Namrole Bay] asu   1 A:M:C:C:C:Buru  
281557. Butmas-Tur (Butmas) pes   72 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
281558. Butmas-Tur (Tur) pes   72 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
127913. Butuanon gadya   106 A:M:P:G:C:B:S:Butuan-Tausug  
127914. Butuanon ido   21 A:M:P:G:C:B:S:Butuan-Tausug  
179470. Buyang (Ecun) ʔu:i33   62 TAI-KADAI:K:Central Kra  
34266. Buyang (Langjia) qoi24   62 TAI-KADAI:K:Eastern Kra  
243015. Buyang (Yalang) uui53     TAI-KADAI:K:Eastern Kra  
76904. Bwaidoga koko   17 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Bwaidoga  
76905. Bwaidoga galu(k)eta   99 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Bwaidoga  
327337. Bwaidoga koukou   17 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Bwaidoga  
327338. Bwaidoga galuketa   99 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Bwaidoga  
345920. Bwatoo ᶮjuuxotat     A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Hmwaveke  
346817. Caac cawek   45 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
250125. Caijia khui55     SINO-TIBETAN:T:B:N:Northern  
3212511. Caluyanun (Semirara) áyam   23 A:M:G:C:B:West  
339972. camuki a wat̪a aɛ     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central  
170237. Capisano idô   21 A:M:P:G:C:B:C:Peripheral  
34116. Carolinian ghulóógh     A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic Loan < Cha
34068. Cebuano irô   21 A:M:P:G:C:B:Cebuan  
3224752. Cemuhî wɔ˦ta˦-a˧-hɛ̃˧n     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central  
34228. Central Masela ɛ'tije   3 A:M:C:C:B:S:Masela-South Babar  
3231192. Central Sinama eroʔ     A:M:G:S:S:Inner Sulu Sama  
184102. Chadong m̥a1     TAI-KADAI:K:Kam-Sui  
209943. Cham, Western sau   1 A:M:M:C:C:Cham  
33933. Chamorro ga'lagu   1 A:M:Chamorro  
76923. Cheke Holo khuma   13 A:M:C:E:O:W:M:N:S:S:East  
76924. Cheke Holo khau   17 A:M:C:E:O:W:M:N:S:S:East  
76925. Cheke Holo hmeke   65 A:M:C:E:O:W:M:N:S:S:East  
188292. Chewong ʔɛ̃ŋ     AUSTRO-ASIATIC:M:A:N:Chewong  
214462. Chongzuo ma1     TAI-KADAI:K:T:Central  
108817. Chru əsɣu   1? A:M:M:C:H:Chru-Northern  
34090. Chuukese konaak     A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic L < Chamor
135788. Chuukese konak     A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic L < Chamor
339973. Ciri t̪’aiki   92 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Zire-Tiri  
178464. Cuyonon tyu'   49, 86 A:M:P:G:C:B:W:Kuyan  
202804. Daa kaka (West Ambrym, Vanuatu) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
281618. Daakaka (Baiap) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
281619. Daakaka (Sesivi) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
316235. Dadu'a asu   1 A:M:C:C:T:Nuclear Timor  
34223. Dai 'aʈʰon     A:M:C:C:B:North  
327555. Dawawa dagasi   82 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Kakabai  
34222. Dawera-Daweloor 'adkol     A:M:C:C:B:North  
213205. Daxin ma1     TAI-KADAI:K:T:Central  
129124. Dayak Bakatiq-Sara/Riok kasuʔ   1 A:M:L:Bakati'  
34069. Dayak Ngaju asu   1 A:M:G:W:South  
116468. Dayak Ngaju asu   1 A:M:G:W:South  
213418. Debao ma1     TAI-KADAI:K:T:Central  
198029. Dehong maa1     TAI-KADAI:K:T:Southwestern  
34111. Dehu kuli   L A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands L
89155. Diodio koukou   17 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Bwaidoga  
281609. Dixon Reef na-purman   10, 83 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
281608. Dixon Reef ᵐburman   10, 83 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
311317. Dobel (Koijabi dialect) kʷoyar     A:M:C:C:Aru  
327779. Dobu kedewa   18 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Dobu-Duau  
34133. Dobuan kedewa   18 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Dobu-Duau  
200585. Dong, Northern kwa11   60 TAI-KADAI:K:Kam-Sui  
176070. Dong, Southern ŋwa35     TAI-KADAI:K:Kam-Sui  
195197. Dongnu Bunu (Nongjing) tɬe3     HMONG-MIEN:H:Bunu  
244775. Dongxiang 东乡语 noɣəi     MONGOLIC:E:Mongour  
140090. Dori'o kui dog 7 A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern  
281509. Dorig tok English term only remembered. 73 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
106681. Doura sisia   34 A:M:C:E:O:W:P:P:C:W:Nuclear  
317627. Drubea trooke   92? A:M:C:E:O:C:R:N:S:Extreme Southern  
111043. Dumagat, Casiguran ʔa'soʔ   1 A:M:P:N:N:N:Northern  
187065. Dupaningan Agta asu   1 A:M:P:N:N:N:Northern  
169334. Dusun Tuhauon (Tambunan) tasu   1 A:M:N:S:D:D:Central  
197085. Dzao Min (Daping) a44 ku24   1? HMONG-MIEN:M:Zaomin  
339976. ʰMoaekɛ xawakan   43 A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
339977. ʰMoavekɛ xakan   43 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Hmwaveke  
339974. ɲua kuau   17 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
339975. ʝalasu koau   17 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
3222887. East Ambae (Lolovoli) kiriu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3221093. East Ambae (Sana) wiriu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3222206. East Ambae (Vuindondo) kiriu   7, 77 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
34217. East Damar 'ahu   1 A:M:C:C:T:E:E:East Damar  
254118. East Kara (Lemakot) piu   66 A:M:C:E:O:W:M:N:Lavongai-Nalik  
216615. East Makian ɲo     A:M:C:E:S:S:East Makian-Gane  
34227. East Masela 'ut   3 A:M:C:C:B:S:Masela-South Babar  
34243. East Sumbanese Kambera, Southern dialect ahu   1 A:M:C:C:Bima-Sumba  
34244. East Sumbanese, Lewa dialect ahu   1 A:M:C:C:Bima-Sumba  
34245. East Sumbanese, Umbu Ratu Nggai dialect ahu   1 A:M:C:C:Bima-Sumba  
326334. Eastern Ngad'a ako     A:M:C:C:Bima-Sumba  
245149. Eastern Yugu 东部裕固语 noχɢui     MONGOLIC:E:Mongour  
281648. Efate, North (Nguna) koria   7, 79 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
281649. Efate, North (Pwele) kori·a   7, 79 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
281647. Efate, North (Sesake) koria   7, 79 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
281650. Efate, North (Siviri) koria   7, 79 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
281646. Efate, North (Woraviu) koria   7, 79 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
281653. Efate, South (Eratap) kuri   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu L
34112. Elat, Kei Besar asu   1 A:M:C:C:C:E:Banda-Geser  
90460. Emae kurii Pollex 06: Kurii. Dog (Clk). 7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
281645. Emae (Makatea) kuri   7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
34229. Emplawas 'utiɛʔ   3 A:M:C:C:B:S:Southwest Babar  
132749. Ende rako   5 A:M:C:C:B:Ende-Lio  
281671. Enfitena kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
198587. Enga ambaípu     TRANS-NEW GUINEA:E:Enga  
198588. Enga kotena     TRANS-NEW GUINEA:E:Enga  
198589. Enga pendé     TRANS-NEW GUINEA:E:Enga  
198590. Enga tuá     TRANS-NEW GUINEA:E:Enga  
198591. Enga yána     TRANS-NEW GUINEA:E:Enga  
285154. Enggano bèo     A:Malayo-Polynesian  
130414. Enggano (Banjar Sari) bɛɛ̄     A:Malayo-Polynesian  
130413. Enggano (Malakoni Village) bɛɛ̄     A:Malayo-Polynesian  
252917. Enggano (Meok) be     A:Malayo-Polynesian  
165354. Eskayan plodo     Artificial Language  
305801. Espiegel's Bay (Litebral) no-woli   7, 84 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
305800. Espiegels' Bay (Shore) nu-ɣuli   7, 84 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Malekula Coastal  
281654. Eton kori   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu L
137116. Fagani au dog 58 A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal  
149043. Fagani (Agufi) aou dog 58 A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal  
145533. Fagani (Rihu'a) au dog 58 A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal  
289924. Fas husu     Fas  
284605. Fatakai (Nuaulu) asoe   1 A:M:C:C:C:E:S:Sawai-Nuaulu  
148158. Fataleka kukui dog 7 A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern  
148159. Fataleka kui dog 7 A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern  
120970. Fataluku iparu     TRANS-NEW GUINEA:W:T:Timor  
76931. Favorlang F69 mado   9 A:W:C:Favorlang-Babuza  
76932. Favorlang F69 zito   70 A:W:C:Favorlang-Babuza  
210426. Favorlang OL03 mado   9 A:W:C:Favorlang-Babuza  
210427. Favorlang OL03 zito a little dog 70 A:W:C:Favorlang-Babuza  
292768. Fifti (Khatbol) na-xaᵐbwir   10 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
33926. Fijian (Bau) koli   7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:East Fijian  
168773. Fijian (Suva Dialect) koli   7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:East Fijian  
281655. Fila kori   7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
316397. Fordata yaha   89 A:M:C:C:S:K:Kei-Fordata  
281549. Fortsenal βiriu   7, 75, 77, 80 A:M:C:E:O:C:R:N:N:West Santo  
212363. Fusui (Central) ma1     TAI-KADAI:K:T:Northern  
34071. Futuna-Aniwa kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
281674. Futuna-Aniwa (Aniwa) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
281675. Futuna-Aniwa (Futuna) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
34125. Futuna, East kulii Dog 7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
3216419. Fwâi cawek   45 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
106841. Gabadi oveka   41 A:M:C:E:O:W:P:P:C:W:Gabadi  
111221. Gaddang ʔatu   1 A:M:P:N:N:C:I:Gaddangic  
34215. Galolen (Talur) 'asu   1 A:M:C:C:T:R:East  
34126. Gapapaiwa kukou   17 A:M:C:E:O:W:P:N:N:A:Are  
328228. Gapapaiwa kukou   17 A:M:C:E:O:W:P:N:N:A:Are  
34240. Gaura Nggaura bhoga   4 A:M:C:C:Bima-Sumba  
33921. Gayo asu   1 A:M:Northwest Sumatra-Barrier Islands  
33922. Gedaged gaun   43 A:M:C:E:O:W:N:N:V:Bel  
243198. Gelao (Bigong) ŋəɯ31     TAI-KADAI:K:Western Kra  
243510. Gelao (Dagouchang) mpau33     TAI-KADAI:K:Western Kra  
242319. Gelao (Fengyan) m̥55     TAI-KADAI:K:Western Kra  
246606. Gelao (Heijiaoyan) heŋ55     TAI-KADAI:K:Western Kra  
186962. Gelao (Hongfeng) ʔa42 ʔuŋ42   64 TAI-KADAI:K:Western Kra  
186963. Gelao (Hongfeng) ʔa42 ŋ42     TAI-KADAI:K:Western Kra  
186638. Gelao (Judu) m̥ɯ31   61 TAI-KADAI:K:Western Kra  
243977. Gelao (Moji) məu31     TAI-KADAI:K:Western Kra  
179048. Gelao (Niupo) ṃɯ31 PAN *wasu ?   TAI-KADAI:K:Western Kra  
180866. Gelao (Sanchong) hm`35     TAI-KADAI:K:Western Kra  
242493. Gelao (Wantao) maɯ31     TAI-KADAI:K:Western Kra  
180685. Gelao (Wanzi) mpau33     TAI-KADAI:K:Western Kra  
243368. Gelao (Yueliangwan) la33 m̥ 55     TAI-KADAI:K:Western Kra  
179982. Gelao (Zhenfeng) hɯŋ35   64? TAI-KADAI:K:Western Kra  
246015. Gelao, Hongfeng ʔa43 ŋ̍43     TAI-KADAI:K:Western Kra  
288737. Gelao, Red xaŋ44     TAI-KADAI:K:Western Kra  
33923. Geser kafuna   35 A:M:C:C:C:E:B:Geser-Gorom  
138634. Ghanongga sie dog 52 A:M:C:E:O:W:M:N:S:N:West  
33924. Ghari pai   54 A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal Loan
141867. Ghari (Ndi) pai dog 54 A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal  
141678. Ghari (Nggae) pai dog 54 A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal  
142054. Ghari (Nggeri) pai dog 54 A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal  
142459. Ghari (Nginia) pai dog 54 A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal  
142257. Ghari (Tandai) pai dog 54 A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal  
328424. Ghayavi koukou   17 A:M:C:E:O:W:P:N:N:A:Are  
33925. Gimán yo     A:M:C:E:S:S:East Makian-Gane  
313856. Gitua kiam dog   A:M:C:E:O:W:N:N:N:Tuam  
33927. Gorontalo (Hulondalo) ʔapula     A:M:P:G:G:Gorontalic  
3214335. Great Andamanese cɑo     Great Andamanese  
213857. Guangnan Nong ma1   61 TAI-KADAI:K:T:Central  
127493. Guguyimidjir (1773) cotta dog   AUSTRALIAN:P:Guugu-Yimidhirr  
3213246. Guiangan (Baguio) asʰu   1 A:M:Bilic  
3213245. Guiangan (Sirib) ʔassu   1 A:M:Bilic  
211341. Guigang ma1   61 TAI-KADAI:K:T:Northern  
135450. Gumawana weiniya     A:M:C:E:O:W:P:N:N:Gumawana  
135451. Gumawana woiniya     A:M:C:E:O:W:P:N:N:Gumawana  
328605. Gumawana woiniya     A:M:C:E:O:W:P:N:N:Gumawana  
346488. Haeke ᶮju:xotap     A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
84496. Hainan Cham ʔa 11 sau 33   1 A:M:M:C:H:C:Northern Cham  
102566. Haku muki     A:M:C:E:O:W:M:N:S:N:B:Halia  
167224. Halia (Selau) kas   31 A:M:C:E:O:W:M:N:S:N:B:Halia  
314011. Ham ɡaun dog 43 A:M:C:E:O:W:N:N:V:B:N:Southern  
3225426. Hamea ʈaiki   92 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Zire-Tiri  
3225427. Hamea ʈɛiki   92 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Zire-Tiri  
33928. Hanunóo íduʔ   21 A:M:P:G:S:Hanunoo  
301178. Hanunoo idu   21 A:M:P:G:S:Hanunoo  
346489. Haveke ɣa:kot     A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
33967. Hawaiian 'īlio   7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
288190. Hewa ahu   1 A:M:C:C:T:Flores-Lembata  
172088. Hiligaynon idu   21 A:M:P:G:C:B:C:Peripheral  
33968. Hitu (Ambon) asu   1 A:M:C:C:C:E:S:N:P:E:S:Ambon  
165037. Hiw tɔk < Eng. dog 73 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
281497. Hiw tok English term only remembered. 73 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
196828. Hlai (Baoding) pa1   61 TAI-KADAI:Hlai  
109134. Hmong, White de 3     HMONG-MIEN:H:Chuanqiandian  
163075. Hoanya Ts82 atu (1-1a, 1-1b, 1-1c, 1-2, 1-3, 1-6, 2b, 3-1a, 3-1c, 3-1e, 3-2) 1 A:W:Central Western Plains  
163076. Hoanya Ts82 ātu (7) 1 A:W:Central Western Plains  
163077. Hoanya Ts82 atou (G) 1 A:W:Central Western Plains  
163078. Hoanya Ts82 a-to (Chulo-hsien) 1 A:W:Central Western Plains  
163079. Hoanya Ts82 atoo (1-8, 2c, 5, 6) 1 A:W:Central Western Plains  
165763. Hoanya Ts82 a-tsu (Yünlin-hsien), ref. to Bun ʔacoʔ (Northern) ʔasoʔ (Central) 1 A:W:Central Western Plains  
76906. Hoava nete   53 A:M:C:E:O:W:M:N:S:N:West  
76907. Hoava siki   11 A:M:C:E:O:W:M:N:S:N:West  
320861. Hote (Misim dialect) avuŋ   43 A:M:C:E:O:W:N:H:S:H:Hote  
286370. Houaïlou lova     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
286371. Houaïlou taua   45 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
286372. Houaïlou barawe     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
328796. Hula kwaea   101 A:M:C:E:O:W:P:P:C:Sinagoro-Keapara  
319378. Hus mweh dog 6 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
125748. Iaai kuli PN loan L A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands L
339956. Iai kuli [ᵐb]   L A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands L
329043. Iamalele ʔouʔou   17 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Bwaidoga  
176554. Ibaloi aso   1 A:M:P:N:M:S:S:W:N:Ibaloy  
33943. Iban asuʔ (archaic) 1 A:M:M:M:Ibanic  
133421. Iban ukui   20 A:M:M:M:Ibanic  
133422. Iban uduk     A:M:M:M:Ibanic  
134060. Iban ukoi   20 A:M:M:M:Ibanic  
134061. Iban udok     A:M:M:M:Ibanic  
34194. Ibanag kitu   49 A:M:P:N:N:C:Ibanagic  
34177. Ida'an asu   1 A:M:N:S:Ida'an  
329283. Iduna galuʔeta   99 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Bwaidoga  
34157. Ifira-Mele (Mele-Fila) korii Dog 7 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
111401. Ifugao, Amganad 'kahu   1, 85 A:M:P:N:M:S:C:N:N:Ifugaw  
111583. Ifugao, Batad ka:hu   1, 85 A:M:P:N:M:S:C:N:N:Ifugaw  
111759. Ifugao, Bayninan ka:hu   1, 85 A:M:P:N:M:S:S:W:N:Kallahan  
281672. Ikiti kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
281670. Ikiyau kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
34211. Iliun 'asu   1 A:M:C:C:T:E:N:Wetar  
33950. Iliun (Erai) asu   1 A:M:C:C:T:E:N:Wetar  
34203. Ilokano aso   1 A:M:P:N:Ilocano  
124215. Ilonggo idú   21 A:M:P:G:C:B:C:Peripheral  
112288. Ilongot, Kakiduge:n ʔatu   1 A:M:P:N:M:S:S:Ilongot  
89873. Imorod agsa   22 A:M:P:B:Ivatan  
89874. Imorod citow   49 A:M:P:B:Ivatan  
281669. Imreang kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
34231. Imroing 'uttie   3 A:M:C:C:B:S:Southwest Babar  
129599. Inabaknon ido'   24 A:M:G:S:Abaknon  
3229242. Inagta Alabat 'ʔiduʔ   21 A:M:G:Umiray Dumaget  
3212765. Inati (Hamtic) áyam   23 A:M:G:C:B:C:Peripheral  
3212766. Inati (Jordan, Guimaras) áyam   23 A:M:G:C:B:C:Peripheral  
299520. Inati (Nagpana) tito   49 A:M:P:G:C:B:C:Periphera  
84696. Indonesian anjiŋ   27 A:M:M:M:Malay  
112471. Inibaloi ʔaso   1 A:M:P:N:M:S:S:W:N:Ibaloy  
3211988. Inonhan (Dispoholnon) ʔáyam   23 A:M:G:C:B:W:North Central  
119983. Iranun asu   1 A:M:P:G:D:Maranao-Iranon  
34163. Iraralay agsa   22 A:M:P:B:Ivatan  
316548. Irarutu fun   35 A:M:C:E:S:South Halmahera  
301715. Iraya idò   21 A:M:P:North Mangyan  
301716. Iraya ayam   23 A:M:P:North Mangyan  
34167. Isamorong cito   49 A:M:P:B:Ivatan  
334694. Isinay (Dupax) asu '?a?.su 1 A:M:P:N:M:S:C:Isinai  
112653. Isneg, Dibagat-Kabugao-Isneg ʔa:tu   1 A:M:P:N:N:C:Isnag  
176344. Itawis átu   1 A:M:P:N:N:C:Ibanagic  
251208. Itawis atu   1 A:M:P:N:N:C:Ibanagic  
34164. Itbayat tito   49 A:M:P:B:Ivatan  
34072. Itbayaten tituʔ   49 A:M:P:B:Ivatan  
112837. Itbayaten tituʔ   49 A:M:P:B:Ivatan  
113020. Itneg, Binongan 'ʔaso   1 A:M:P:N:M:S:C:N:K:Itneg  
34166. Ivasay cito   49 A:M:P:B:Ivatan  
113202. Ivatan, Basco Dialect citoʔ   49 A:M:P:B:Ivatan  
3237897. jakena lokuli     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
287772. Jambi Malay anjiŋ   27 A:M:M:M:Malay  
181386. Japanese (Kyoto) inu     Japonic  
181388. Japanese (Tokyo) inu     Japonic  
93209. Japhug Rgyalrong khɯna     SINO-TIBETAN:T:N:rGyalrongic  
190434. Jarai asâo   1 A:M:M:C:Highlands  
33935. Javanese asu   1 A:M:Javanese  
347415. Javanese (Malang) asu     A:M:Javanese  
347413. Javanese (Yogyakarta) asu     A:M:Javanese  
76926. Jawe cawek   45 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
76927. Jawe ka-khañ   43 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
339957. Jawe ke kaɲ   43 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3226589. Jawe cawek   45 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3213950. Jiamao pou4     TAI-KADAI:H:Jiamao  
3214124. Jiamao (Lingshui) pou11     TAI-KADAI:H:Jiamao  
213632. Jingxi ma1     TAI-KADAI:K:T:Central  
195864. Jiongnai (Longhua) kla53     HMONG-MIEN:H:Bunu  
319480. Jiriw mwiː dog 6 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
348055. Jizhao (Li & Wu 2017) ma²¹     TAI-KADAI:K:Lakkja  
348056. Jizhao (Shao 2016, Shao & Meng 2016) ma²¹     TAI-KADAI:K:Lakkja  
34151. Kédang au   1 A:M:C:C:T:Flores-Lembata  
243761. Kadazan Dusun of Taginambur, Kota Belud, Sabah, Malaysia tasu   1 A:M:N:S:D:D:Central  
128849. Kadorih asu   1 A:M:G:W:North  
217442. Kagayanen ʔáyam   23 A:M:P:G:M:North  
136709. Kahua ao dog 58 A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal  
136510. Kahua (Mami) ao dog 58 A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal  
33944. Kaidipang uŋgu   20 A:M:P:G:G:Gorontalic  
33945. Kairiru woñau     A:M:C:E:O:W:N:S:K:Kairiru  
343684. Kaisabu ɗahu     A:M:C:E:S:M:N:B:West Buton  
33946. Kakiduge:n Ilongot ʔatu   1 A:M:P:N:M:S:S:Ilongot  
3213800. Kala kiã     A:M:C:E:O:W:N:H:North  
113385. Kalagan ʔiduʔ   21 A:M:P:G:C:M:Western  
172674. Kalaw Kawaw Ya ùmai     AUSTRALIAN:P:Kala Lagaw Ya  
183004. Kalinga (Minangali) asu   1 A:M:P:N:M:S:C:N:K:Kalinga  
113569. Kalinga, Guinaang, Lubuagan Dialect 'ʔasu   1 A:M:P:N:M:S:C:N:K:Kalinga  
174108. Kalinga, Limos ásu   1 A:M:P:N:M:S:C:N:K:Kalinga  
173898. Kalinga, Southern asu   1 A:M:P:N:M:S:C:N:K:Kalinga  
113753. Kallahan, Kayapa Proper ʔahhu   1, 85 A:M:P:N:M:S:S:W:N:Kallahan  
114090. Kallahan, Keleyqiq ʔahhuʔ   1, 85 A:M:P:N:M:S:S:W:N:Kallahan  
3212288. Kamayo ʔidúʔ   21 A:M:G:C:M:Northern  
33947. Kambera ahu   1 A:M:C:C:Bima-Sumba  
249544. Kambowa mantoa     A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western  
34118. Kanakanabu F69 cacáu   8 A:T:Kanakanabu  
208452. Kanakanabu L04 tacau   8 A:T:Kanakanabu  
125075. Kandas a pap   37 A:M:C:E:O:W:M:N:South New Ireland-Northwest Solomonic  
177095. Kankanaey aso   1 A:M:P:N:M:S:C:N:N:B:Kankanay  
114274. Kankanay, Northern 'ʔaso   1 A:M:P:N:M:S:C:N:N:B:Kankanay  
33948. Kapampangan ásu   1 A:M:P:C:Pampangan  
288851. Kapampangan asu   1 A:M:P:C:Pampangan  
168026. Kapingamarangi (ti)pana     A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
339958. Kapone t̪o:ke ᵐb   92 A:M:C:E:O:C:R:N:S:Extreme Southern  
103793. Kara (West) wiv   46 A:M:C:E:O:W:M:N:Lavongai-Nalik  
173180. Karo Batak biang     A:M:N:B:Northern  
33970. Kasira (Irahutu) funə   19 A:M:C:E:S:South Halmahera  
281587. Katbol kaᵐbʷir   10 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
248332. Kathu k'lḭ31     SINO-TIBETAN:T:N:N:Southeastern  
34073. Katingan asuʔ   1 A:M:G:W:South  
33971. Kaulong (Au Village) ɛlwa   15 A:M:C:E:O:W:N:N:V:S:A:Pasismanua  
76933. Kavalan F69 wásuʔ   1 A:E:N:Kavalan  
76934. Kavalan F69 wasu   1 A:E:N:Kavalan  
184855. Kavalan LTs wasu   1 A:E:N:Kavalan  
34152. Kayan (Uma Juman) asuʔ   1 A:M:N:N:K:K:Kayan Proper  
33972. Kayupulau [Kajupulau] koñe   43 A:M:C:E:O:W:N:S:Jayapura Bay  
219262. Kazakh ɨjt     TURKIC:W:Aralo-Caspian  
146876. Kazukuru pilipuo dog   A:M:C:E:O:W:M:N:S:N:West  
3217774. Keapara (Kalo Dialect) qwaeva kwaeva   A:M:C:E:O:W:P:P:C:Sinagoro-Keapara  
3227096. Keapara (Keapara/Kerepunu Dialect) waea     A:M:C:E:O:W:P:P:C:Sinagoro-Keapara  
33974. Kei (Tanimbar-Kei) yaha   90 A:M:C:C:S:K:Kei-Fordata  
33975. Kelabit (Bario) ukuʔ   20 A:M:N:N:D:Kelabitic  
33976. Kemak asu   1 A:M:C:C:T:R:West  
3214924. Kenaboi (I) âmun     Kenaboi  
3215466. Kenaboi (II) kĕtõk     Kenaboi  
33977. Kenyah (Long Anap) asu   1 A:M:N:N:K:Kenyah  
76908. Kerinci anjaəʔ   27 A:M:M:M:Malay  
76909. Kerinci anjeʔ   27 A:M:M:M:Malay  
175363. Khmer cʰkae     AUSTRO-ASIATIC:M:E:Khmer  
34074. Kilivila kaukwa   17 A:M:C:E:O:W:P:P:K:Kilivila  
329498. Kilivila kaukwa   17 A:M:C:E:O:W:P:P:K:Kilivila  
33936. Kilokaka (Ysabel) hmeʔke   65 A:M:C:E:O:W:M:N:S:S:Central  
200102. Kim Mun (Hainan) kloo354     HMONG-MIEN:M:Mian-Jin  
314161. Kinalakna wa dog   TRANS-NEW GUINEA:F:H:Western  
169563. Kinaray-a ayam   23 A:M:P:G:C:B:W:Kinarayan  
249759. Kioko mantoa     A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western  
219477. Kirgiz it     TURKIC:W:Aralo-Caspian  
34261. Kiribati kíri   7 A:M:C:E:O:C:R:M:M:Ikiribati  
33938. Kis kióu   17 A:M:C:E:O:W:N:S:K:Manam  
34075. Kisar ahu   1 A:M:C:C:T:E:E:L:Kisar  
235222. Kodeoha dahu     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
34233. Kodi bàngga   4 A:M:C:C:Bima-Sumba  
34076. Koiwai (Irian Jaya) -afúna   35 A:M:C:C:South Bomberai  
85919. Kokota ṃeke   65 A:M:C:E:O:W:M:N:S:S:Central  
311511. Kola ɸo   35 A:M:C:C:Aru  
329734. Koluwawa koukou   17 A:M:C:E:O:W:P:N:N:Bwaidoga  
34248. Komering asu   1 A:M:Lampung  
156923. Komering (Ilir), Palau Gemantung Village ɑsu   1 A:M:Lampung  
155720. Komering (Kayu Agung Asli) ɑ̝:su   1 A:M:Lampung  
155920. Komering (Kayu Agung Pendatang) ɑsu   1 A:M:Lampung  
156304. Komering (Ulu), Adumanis Village ɑsu   1 A:M:Lampung  
156520. Komering (Ulu), Damarpura Village kɑci   59 A:M:Lampung  
156721. Komering (Ulu), Perjaya Village ɑsu   1 A:M:Lampung  
281510. Koro notok English term only remembered. 73 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
34206. Koronadal Blaan gayɨm   23, 87 A:M:P:B:Blaan  
235393. Koroni dahu     A:M:C:E:S:B:E:E:Kulisusu  
339959. Koumac koau   17 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
34197. Kove kauwa   17 A:M:C:E:O:W:N:N:N:Bariai  
134427. Kubokota sie   52 A:M:C:E:O:W:M:N:S:N:West  
248681. Kulisusu ɗahu     A:M:C:E:S:B:E:E:Kulisusu  
343900. Kumbewaha kiau     A:M:C:E:S:M:N:B:East Buton  
314314. Kumokio wauwa dog   TRANS-NEW GUINEA:F:H:Western  
106142. Kuni obeka   41 A:M:C:E:O:W:P:P:C:W:Nuclear  
154089. Kuni oyame     A:M:C:E:O:W:P:P:C:W:Nuclear  
153739. Kuot kapuna (AN: same as Nochi)   Isolate  
139286. Kusaghe nɛte dog 53 A:M:C:E:O:W:M:N:S:N:West  
3215308. Kusunda agəi     Kusunda  
144264. Kwai kui dog 7 A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern  
33981. Kwaio kuʔito   7 A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern  
127183. Kwamera kuri Pn loan? 7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
281659. Kwamera (Isiai) kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
281661. Kwamera (Port Resolution) kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
281660. Kwamera (Yatukwey) kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
34128. Kwara'ae (Solomon Islands') kui   7 A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern  
281500. Löyöp tok English term only remembered. 73 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
312692. Label pap dog 37 A:M:C:E:O:W:M:N:South New Ireland-Northwest Solomonic  
281612. Labo (Ninde) kapʷəx   10 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
281613. Labo (Windua) kapœx   10 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
201387. Lachi (Jinchang) ljou53 m44   63 TAI-KADAI:K:Western Kra  
201388. Lachi (Jinchang) m44   63 TAI-KADAI:K:Western Kra  
199482. Lachi (Tân Lợi) nji0 m45   63 TAI-KADAI:K:Western Kra  
199483. Lachi (Tân Lợi) njum45   63 TAI-KADAI:K:Western Kra  
199484. Lachi (Tân Lợi) nu0 m45   63 TAI-KADAI:K:Western Kra  
199485. Lachi (Tân Lợi) num45   63 TAI-KADAI:K:Western Kra  
144901. Laghu (Samasodu) papraku dog   A:M:C:E:O:W:M:N:S:S:West  
144902. Laghu (Samasodu) keme dog   A:M:C:E:O:W:M:N:S:S:West  
242777. Laha (Noong Lay) ma423     TAI-KADAI:K:Eastern Kra  
181028. Laha (Ta Mit) ba243     TAI-KADAI:K:Eastern Kra  
34120. Lahanan asow   1 A:M:N:M:Kajang  
289557. Lahat (Central Malay) anjiŋ   27 A:M:M:M:Malay  
211122. Laibin ma1     TAI-KADAI:K:T:Northern  
34196. Lakalai paia   14 A:M:C:E:O:W:M:Willaumez  
192472. Lakkja (Jinxiu) khwõ1     TAI-KADAI:K:Lakkja  
244179. Lakkja (Liula) khwõ1   60 TAI-KADAI:K:Lakkja  
281512. Lakona tok English term only remembered. 73 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
106533. Lala oveka   41 A:M:C:E:O:W:P:P:C:W:Nuclear  
329932. Lala oveka   41 A:M:C:E:O:W:P:P:C:W:Nuclear  
33949. Lamaholot Ile Mandiri (Flores Timur) aho   1 A:M:C:C:T:Flores-Lembata  
128669. Lamalera (lembata) ao   1 A:M:C:C:T:Flores-Lembata  
3239742. Laman Bay kuli     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
34238. Lamboya bhàga   4 A:M:C:C:Bima-Sumba  
3241379. Lamen Bay kuli     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
281626. Lamenu kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo L
281633. Lamenu (Filakara) lo-kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo L
281628. Lamenu (Mapremo) kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo L
281631. Lamenu (Mate) lo-kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo L
281629. Lamenu (Nikaura) lo-kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo L
281632. Lamenu (Nul) lo-kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo L
281630. Lamenu (Nuvi) lo-kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo L
281627. Lamenu (Visina) lo-kuli   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo L
33982. Lamogai (Mulakaino) owléy   16 A:M:C:E:O:W:N:N:V:S:Bibling  
34129. Lampung kuyuʔ   26 A:M:Lampung  
155108. Lampung Api (Belalau) kɑci   59 A:M:Lampung  
155318. Lampung Api (Daya) kɑci   59 A:M:Lampung  
155522. Lampung Api (Jabung) ɑsu   1 A:M:Lampung  
156105. Lampung Api (Kalianda) kɑci   59 A:M:Lampung  
157141. Lampung Api (Kota Agung) kuyuʔ   26 A:M:Lampung  
157521. Lampung Api (Krui) kɑci   59 A:M:Lampung  
158095. Lampung Api (Pubian) ɑsu   1 A:M:Lampung  
158278. Lampung Api (Ranau) kɛci   59 A:M:Lampung  
158673. Lampung Api (Sukau) kɑcʰi   59 A:M:Lampung  
158871. Lampung Api (Sungkai) ɑsu   1 A:M:Lampung  
159061. Lampung Api (Talang Padang) kɑci   59 A:M:Lampung  
159259. Lampung Api (Way Kanan) ɑsu   1 A:M:Lampung  
159437. Lampung Api (Way Lima) kɑci   59 A:M:Lampung  
157334. Lampung Nyo (Abung/Kotabumi) kuyuʔ   26 A:M:Lampung  
158477. Lampung Nyo (Abung/Sukadana) kuyuʔ   26 A:M:Lampung  
157707. Lampung Nyo (Melinting) ɑsə̯o   1 A:M:Lampung  
157890. Lampung Nyo (Menggala/Tulang Bawang) ɑsew   1 A:M:Lampung  
34086. Lamusong gandu   47 A:M:C:E:O:W:M:N:Madak  
144063. Langalanga kui dog 7 A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern  
188072. Lao măː   61 TAI-KADAI:K:T:Southwestern  
3232630. Lao maː¹   61 TAI-KADAI:K:D:D:C:W:S:S:S:L:Lao  
281668. Lapwangtoai kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
281606. Larevat liᵐbaɣ   29 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
344123. Lasalimu kiʸau     A:M:C:E:S:M:N:B:East Buton  
33983. Lau [ku]kui   7 A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern  
152937. Lau (North) kui dog 7 A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern  
152731. Lau (Walade) kui dog 7 A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern  
137538. Lavukaleve mitakeu dog   Central Solomons  
320010. Lebei mwiː dog 6 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
281499. Lehali tok English term only remembered. 73 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
33984. Leipon mʷi   6 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
254780. Lelepa korii   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu L
281651. Lelepa koria   7, 79 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
281652. Lelepa (Pango) kori   7 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu L
181123. Lemerig tɔk < Eng. dog 73 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
281507. Lemerig (Bek) tok English term only remembered. 73 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
281504. Lemerig (Sasar) tok English term only remembered. 73 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu L
34077. Lenakel kuri PN Loan 7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
281665. Lenakel kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
281666. Lenakel (Lenaukas) kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
281667. Lenakel (Lonasilian) kuri   7 A:M:C:E:O:C:S:Tanna L
147461. Lengo kau dog 17 A:M:C:E:O:C:S:G:Gela  
139897. Lengo (Ghaimuta) kau dog 17 A:M:C:E:O:C:S:G:Gela  
137676. Lengo (Paripao) kau dog 17 A:M:C:E:O:C:S:G:Gela  
3238513. lepa lokuli     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
281573. Letemboi na-bəlaiβri   7, 75, 81 A:M:C:E:O:C:R:N: