https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Glottocode Author Number of Entries
1538 Jizhao (Zhang 1992) jizh1234 Zhang 1992 19
1201 Jiamao jiam1236 Ouyang Jueya 80
1380 Jiriw nali1245 Smythe and Z'Graggen (1975) 102
1537 Jizhao (Shao 2016, Shao & Meng 2016) jizh1234 Shao 2016, Shao & Meng 2016 126
1488 Jawe jawe1237 Leenhardt (1946) 143
1558 Jiamao jiam1236 Liu (2008) 163
1559 Jiamao (Lingshui) jiam1236 Huang (2011) 170
1536 Jizhao (Li & Wu 2017) jizh1234 Li & Wu 2017 179
703 Japanese (Kyoto) nucl1643 Shiro Hattori 187
702 Japanese (Tokyo) nucl1643 Shiro Hattori 192
378 Japhug Rgyalrong jiar1240 Jacques Guillaume 205
1534 Javanese (Malang) java1254 Conners (2008) 206
768 Jiongnai (Longhua) jion1236 Mao Zongwu, Li Yunbing 208
1676 jakena lame1259 Takau, Bessis, & Walworth (2022) 209
1192 Jambi Malay jamb1236 Karl Ronald Anderbeck 210
1532 Javanese (Yogyakarta) java1254 Conners (2008) 216
20 Javanese java1254 Pujiati Suyata 217
212 Jawe jawe1237 Blust, from: Haudricourt and Ozanne-Rivierre (1982) 219
838 Jingxi yong1275 Zhang et al (1999) 222
744 Jarai jara1266 Pierre-Bernard Lafont, Nguyẽ̂n-văn-Trọng 243
1617 Jawe jawe1237 F. OZANNE-RIVIERRE & A-G.HAUDRICOURT 254

21 entries found