https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Glottocode Author Number of Entries
955 Gaokujiao Lolo   Lu & Nong (1998) 21
1199 Gelao, Red redg1235 Jerold A. Edmondson 32
480 Guguyimidjir (1773) gugu1255 Sydney Parkinson (1773) 48
948 Gelao (Heijiaoyan) whit1267 Zunyi Prefecture Almanac Committee (1999) 75
300 Galolen (Talur) galo1243 Taber (1993) 122
931 Gelao (Yueliangwan) whit1267 Li Jinfang 134
1552 Guiangan (Baguio) gian1241 Summer Institute of Linguistics (unknown authors). 1966. Guiangan (Baguio) available via Zorc, R. David. 1972. Unpublished field notes. 140
1432 Ghayavi ghay1237 Schlossberg (2012) 160
924 Gelao (Fengyan) whit1267 Ming Yue 164
700 Gelao (Sanchong) gree1278 Yu-May Shen 164
925 Gelao (Wantao) whit1267 Ming Yue & Li Jinfang 164
932 Gelao (Dagouchang) whit1267 Li Jinfang 165
945 Gelao, Hongfeng whit1267 He Yancheng 167
211 Gapapaiwa gapa1238 Blust 172
538 Ghari (Ndi) ndii1241 Tryon & Hackman (1983) 173
930 Gelao (Bigong) redg1235 Li Jinfang 176
691 Gelao (Niupo) whit1267 Zhang Jimin 177
699 Gelao (Wanzi) gree1278 He Jiashan 179
1551 Guiangan (Sirib) gian1241 Summer Institute of Linguistics (unknown authors). 1966. Guiangan (Sirib) available via Zorc, R. David. 1972. Unpublished field notes. 181
418 Gaddang gadd1244 L. & M. Troyer in Reid (1971) 184
9 Ghari ghar1239 Blust, from Tryon & Hackman (1983) 191
325 Gaura Nggaura kodi1247 A person from desa Gaura, kec. Lamboya. 196
1359 Gitua gitu1237 Lincoln (n.d.) 196
938 Gelao (Moji) whit1267 Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. 198
539 Ghari (Nggeri) geri1237 Tryon & Hackman (1983) 199
729 Gelao (Hongfeng) whit1267 Zhou Guoyan 202
541 Ghari (Nginia) ngin1246 Tryon & Hackman (1983) 203
8 Geser gese1240 Jim Collins 203
397 Gabadi abad1241 Malcolm Ross, W. C. Papua list 204
728 Gelao (Judu) whit1267 Zhou Guoyan 205
537 Ghari (Nggae) gaee1238 Tryon & Hackman (1983) 207
525 Ghanongga ghan1242 Tryon & Hackman (1983) 207
540 Ghari (Tandai) tand1254 Tryon & Hackman (1983) 208
837 Guigang cent2009 Zhang et al (1999) 212
695 Gelao (Zhenfeng) gree1278 Kosaka, Zhou, & Li 215
12 Gorontalo (Hulondalo) goro1259 Hamzah Machmoed 216
836 Guangnan Nong yong1275 Zhang et al (1999) 221
1431 Gapapaiwa gapa1238 Schlossberg (2012) 223
511 Gumawana guma1254 Clif Olson 226
1433 Gumawana guma1254 Schlossberg (2012) 227
1560 Great Andamanese grea1241 Abbi (2011) 235
6 Gayo gayo1244 Drs. Ahmad Banta 238
10 Gimán gane1237 Dick Teljeur 238
7 Gedaged geda1237 Blust, From: Mager (1952) 269

44 entries found