https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Author Number of Entries
154 Dayak Ngaju Max J.R.Turangan 226
196 Dehu Blust, from Tryon & Hackman (1983) 269
218 Dobuan Blust, from: Bromilow (1904) 229
307 Dawera-Daweloor Taber (1993) 128
308 Dai Taber (1993) 123
360 Dayak Ngaju Max Turangan 295
374 Diodio Malcolm Ross, John Manasa 184
396 Doura Malcolm Ross, W.C. Papua list 144
417 Dumagat, Casiguran T.N. Headland in Reid (1971) 181
488 Dayak Bakatiq-Sara/Riok Carmen J. Bryant 214
532 Dori'o Tryon & Hackman (1983) 206
656 Dusun Tuhauon (Tambunan) Gordian Pius 217
677 Dong, Southern Long Yaohong & Zheng Guoqiao 227
730 Dupaningan Agta Laura C. Robinson 237
765 Dongnu Bunu (Nongjing) Meng Chaoji 192
773 Dzao Min (Daping) Mao Zongwu 184
778 Dehong Luo Yongxian 296
789 Dong, Northern Long Yaohong & Zheng Guoqiao 222
798 Daa kaka (West Ambrym, Vanuatu) Kilu von Prince 247
833 Daxin Zhang et al (1999) 213
834 Debao Zhang et al (1999) 213
939 Dongxiang 东乡语 刘照雄 Liu Zhaoxiong 178
1025 Dixon Reef Tryon (1976) 170
1038 Daakaka (Baiap) Tryon (1976) 172
1057 Dixon Reef Tryon (1976) 181
1073 Daakaka (Sesivi) Tryon (1976) 170
1129 Dorig Tryon (1976) 170
1331 Dobel (Koijabi dialect) Hughes 1995 171
1362 Dadu'a Penn 2006 199
1369 Drubea Shintani T.L.A dictionnaire 212
1428 Dawawa Schlossberg (2012) 192
1429 Dobu Schlossberg (2012) 256

32 entries found