https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Classification Search:

Show: All Andamanese Australian Austro-Asiatic Austroasiatic Austronesian Central Solomons Creole Fas Great Andamanese Hmong-Mien Indo-European Isolate Japonic Kenaboi Kusunda languages isolate Maybrat Mixed language Mixed languages Mongolic Nihali Nivkh Nuclear Trans-New Guinea Sino-Tibetan Tai-Kadai Trans-New Guinea Turkic Unclassified West Papuan

Tai-Kadai, :

» Yao (Lianmin)

Hlai

» Hlai (Baoding)

» Jiamao

» Proto-Hlai (Norquest)

» Proto-Hlai (Ostapirat)

Hlaic

Jiamao

» Jiamao

» Jiamao (Lingshui)

Kadai

» Proto-Kra

Ge-Chi

» Mulao

Kadaic

» Proto-Kra-Dai

Kam-Tai

Be-Tai

Tai-Sek

Tai

» Proto-Tai

Central

» Lungchow

Southwestern

» Proto-Southwestern Tai

Kam-Sui

» Ai-Cham (Diwo)

» Ai-Cham (Taiyang)

» Biao (Fengkai)

» Biao (Shidong)

» Chadong

» Dong, Northern

» Dong, Southern

» Mak (Laliu)

» Mak (Yangfeng)

» Maonan

» Mulam (Dongmen)

» Mulam (Siba)

» Proto-Kam-Sui

» Sui

» Then

Lakkja

» Jizhao (Li & Wu 2017)

» Jizhao (Shao 2016, Shao & Meng 2016)

» Jizhao (Zhang 1992)

» Lakkja (Jinxiu)

» Lakkja (Liula)

» Ong Be (Lincheng)

» Proto-Lakkja

Tai

Central

» Chongzuo

» Daxin

» Debao

» Guangnan Nong

» Jingxi

» Longzhou

» Ningming

» Shangsi

» Tày (Cao Bằng)

» Wenma Tu

» Yanshan Nong

Northern

» Bouyei (Wangmo)

» Fusui (Central)

» Guigang

» Laibin

» Lianshan

» Long'an

» Qinzhou

» Saek

» Saek

» Shanglin

» Tai Mene

» Yongnan

» Zhuang (Wuming)

Southwestern

» Dehong

» Lao

» Shan

» Tai Aiton

» Tai Phake

» Thai, Siamese

Kra

Central Kra

» Buyang (Ecun)

» Paha

Eastern Kra

» Buyang (Langjia)

» Buyang (Yalang)

» En (Nung Ven)

» Laha

» Laha (Noong Lay)

» Laha (Ta Mit)

» Qabiao

» Qabiao (Phó Là)

Western Kra

» Gelao (Bigong)

» Gelao (Dagouchang)

» Gelao (Fengyan)

» Gelao (Heijiaoyan)

» Gelao (Hongfeng)

» Gelao (Judu)

» Gelao (Moji)

» Gelao (Niupo)

» Gelao (Sanchong)

» Gelao (Wantao)

» Gelao (Wanzi)

» Gelao (Yueliangwan)

» Gelao (Zhenfeng)

» Gelao, Hongfeng

» Gelao, Red

» Lachi (Jinchang)

» Lachi (Tân Lợi)

» Red Gelao

» Red Gelao (Vietnam)

(94 entries for the node "Tai-Kadai")

Show: All Andamanese Australian Austro-Asiatic Austroasiatic Austronesian Central Solomons Creole Fas Great Andamanese Hmong-Mien Indo-European Isolate Japonic Kenaboi Kusunda languages isolate Maybrat Mixed language Mixed languages Mongolic Nihali Nivkh Nuclear Trans-New Guinea Sino-Tibetan Tai-Kadai Trans-New Guinea Turkic Unclassified West Papuan